poniedziałek, 12 listopada 2012

Wyniki konkursu dla klas trzecich z okazji 75-lecia Ferdydurke


Uczestnicy konkursu oraz liczba uzyskanych punktów:

Karolina Gładys 3a                  28        3. miejsce                              
Magda Wojciechowska 3a     27
Marlena Zarębska 3a              28        3. miejsce
Izabela Pająk 3b                      30        1. miejsce
Ola Przybył 3b                          25 
Jakub Foks 3d                         27
Karolina Gąsiorowska 3d       29        2. miejsce
Marta Markowicz 3d                29        2. miejsce
Ewelina Brugger 3e                 27       
Paulina Olszak 3f                     27
Dominik Sikora 3f                    27

Laureatom konkursu, a także uczestnikom serdecznie gratulujemy. Laureaci otrzymają nagrody i dyplomy podczas Prusówki. Wszyscy uczestnicy, zgodnie z regulaminem konkursu, otrzymają ocenę bardzo dobrą z języka polskiego.
Agnieszka Sikorska-Barska
Anna Lelonkiewicz-Kubik
Ewa Sikorska-Noori