czwartek, 7 marca 2013

Artur Grottger - malarz powstania styczniowego

Z okazji 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego, biblioteka szkolna wykonała wystawę poświęconą Arturowi Grottgerowi. Można było obejrzeć wybrane rysunki z cylku kartonów "Warszawa" oraz "Wojna", a także zapoznać się z biografią malarza.Cykl kartonów "Warszawa" – to ogólne wizje wyznaniowego i stanowego solidaryzmu, zrodzonego w okresie przedpowstaniowym, Ówczesny komentator napisał: „Nagle popękały lody społecznych zawikłań i wyznaniowych nienawiści. Błagalne hymny płynęły z piersi zarówno po kościołach jak i synagogach – polała się na bruku krew szlachty i chłopów, i mieszczan, i Żydów, bo wszyscy trzymali się za ręce i upadając, kolejno sobie godła narodowe oddawali.”
"Alegoria wojny" z cyklu "Wojna"
"Trzy stany" z cyklu "Warszawa"
Cykl Warszawa został powielony fotograficznie przez wiedeńską firmę Miethke und Wawra w bardzo wysokim nakładzie, co przyczyniło się do popularności grottgerowskiej wizji powstania. Album ten opatrzono dedykacją: ”Pamięci poległych i rannych na ulicach Warszawy współbraci, a ku wiecznej morderców hańbie”, później cenzuralnie pomijaną.

Mitotwórczą siłą wyobrażeń Grottgera był przede wszystkim bezpośredni, emocjonalny charakter rysunków, odwołujących się do powszechnie znanych wydarzeń i powszechnie dzielonych uczuć. Jego alegoryzowana wizja 1863 roku została zaakceptowana i przyjęta za swoją również przez uczestników powstania. Sybirak, członek Rządu Narodowego i historyk powstania Agaton Giller uważał Grottgera za „ilustratora 1863 roku”.
Maksymilian Gierymski zapewniał: „Grottger jest największym malarzem Polski, Mickiewicz największym jej poetą – dzieła jednego i drugiego powinny być w ręku każdego jej obywatela.”
na podstawie artykułu M. Poprzęcka: Grottger i inni. "Mówią wieki" 2013, nr 1, s. 76-79


Rok 2013 - Rokiem Powstania Styczniowego


Senat ustanowił rok 2013 - Rokiem Powstania Styczniowego, którego 150. rocznica wybuchu przypada w tym roku, a dokładnie 22 stycznia 2013 r.
"Honorując patriotyczne oddanie i szlachetne poświęcenie powstańców styczniowych, spłacamy dług wobec wielu pokoleń Polaków, którzy nie wahali się stanąć do walki w obronie wolności" - głosi uchwała.
Powstanie styczniowe na terenie miasta i powiatu skierniewickiego
Pod Strzybogą, 26 stycznia 1863 roku oddział Władysława Strojnowskiego zaatakował rosyjski konwój i odbił rekrutów. Prawdopodobnie wówczas Rosjanie zdołali pojmać do niewoli kilkunastu powstańców, których doprowadzili do Skierniewic. Tu wydano na nich wyrok śmierci. Egzekucji dokonano na dawnym polu Tabaczyńskiego – obecnie plac przed Szpitalem Miejskim przy ul. Sobieskiego. W późniejszym okresie postawiono drewniany krzyż na miejscu egzekucji. Dotrwał on do lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku.

Pomnik poświęcony powstańcom z 1863 r. przy ul. Sobieskiego przed Szpitalem Miejskim.

  W okresie powstania styczniowego oddział Władysława Strojnowskiego kwaterował w lesie, koło wsi Joachimów. Rosjanie, 7 lutego 1863 r.,  zaatakowali obóz. Rozpoczęła się strzelanina. Siły powstańcze liczyły 150 ludzi, ale dysponowały tylko 40 sztukami broni myśliwskiej. Reszta powstańców była uzbrojona w kosy i rewolwery. Nadciągnęły rosyjskie posiłki i ruszyły do szturmu. Doszło do walki wręcz. Na placu poległo 14 powstańców a 21 dostało się do niewoli. Reszta zdołała wyjść z oblężenia.


Pomnik poświęcony powstańcom z 1863 r. w miejscowości Joachimów-Mogiły.