poniedziałek, 25 marca 2024

21 marca - Światowy Dzień Zespołu Downa

21 marca obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa. Data jest nieprzypadkowa - nawiązuje do obecności trzeciego chromosomu w 21 parze.

Biblioteka szkolna poleca książki związane z tematem zespołu Downa:
21 marca - Światowy Dzień Poezji

 Z okazji Światowego Dnia Poezji zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w akcji "Wiersze w papilotach", czyli poznajemy twórczość Czesława Miłosza, patrona roku 2024.
czwartek, 14 marca 2024

Kazimierz Wierzyński - patron roku 2024

 W uchwale ustanawiającej poetę patronem roku 2024, określono Kazimierza Wierzyńskiego jako "wyjątkową postać w dziejach literatury polskiej". Przypomniano, że urodził się 27 sierpnia 1894 roku w Drohobyczu na Podkarpaciu i do końca życia wspominał piękno tamtych stron. Tam w 1913 roku debiutował wierszem "Hej, kiedyż, kiedyż", który ukazał się w piśmie "1863" poświęconym Powstaniu Styczniowemu.

"W młodości zaangażował się w konspirację niepodległościową w szeregach Polskich Drużyn Strzeleckich, a następnie w Legionie Wschodnim. Nie dotarł do oddziału komendanta Józefa Piłsudskiego, został wcielony do armii austro-węgierskiej. Dostał się do rosyjskiej niewoli. Pod koniec I wojny światowej działał w Polskiej Organizacji Wojskowej. Gdy tuż po odzyskaniu niepodległości nadeszła nawała bolszewicka, wstąpił w szeregi Wojska Polskiego. Był oficerem w biurze prasowym i korespondentem wojennym.

Właściwym debiutem poetyckim Wierzyńskiego był tomik wierszy "Wiosna i wino" , który ukazał się w 1919 roku i został uznany za najradośniejszy zbiór poezji w polskiej literaturze. Był współtwórcą polskiej grupy literackiej Skamander.

Wierzyński był pasjonatem sportu. Redagował pismo "Przegląd sportowy". W 1928 roku otrzymał złoty medal w konkursie literackim IX Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Amsterdamie za tomik wierszy "Laur olimpijski".

W tomiku "Wolność tragiczna" z 1936 roku oddał hołd marszałkowi Piłsudskiemu, wyrażał niepokój o przyszłość niedawno odzyskanej wolności i niepodległości Polski. W czasie II wojny światowej a także po losy Polski stawały się coraz bardziej tragiczne. Poeta dał temu wyraz w poezji - "1-go września 1944", "Na rozwiązanie Armii Krajowej", "Na proces moskiewski", "Krzyknęli wolność", "Nekrolog".

Po wojnie pozostał na emigracji. Przez wiele lat mieszkał niedaleko Nowego Jorku. Organizował życie kulturalne emigracji polskiej, odwiedzał polskich żołnierzy, za pośrednictwem Radia Wolna Europa docierał ze swoją twórczością do rodaków w kraju. W 1968 roku w tomiku poezji "Czarny Polonez" potępił system komunistyczny i upomniał się o prawdę o zbrodni katyńskiej. W wierszu "Nocna Ojczyzna" wyraził pewność, że Polska pokona komunistyczną okupację i odzyska wolność:

"Wierność sumienia,

Sens ponad klęską. 

Tego nie wezmą,

To było nasze,

Jest i zostanie."

Kazimierz Wierzyński zmarł w Londynie 13 lutego 1969 roku.

Zbiór wierszy Kazimierza Wierzyńskiego  w zbiorach naszej biblioteki  - nagroda dla uczestników konkursu recytatorskiego z 1936 roku.


Marzec uważności