Regulamin

Regulamin biblioteki szkolnej

i Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

 

 

 

1.      Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, inne osoby po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.
2.      W bibliotece Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa nie obowiązują ograniczenia ilościowe wypożyczanych książek.
3.      Termin zwrotu wypożyczonych książek upływa po miesiącu, książki z księgozbioru podręcznego oraz czasopisma mogą być udostępniane poza lokalem biblioteki po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem nie dłużej niż na 3 dni.
4.      Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma zapotrzebowania ze strony innych wypożyczających.
5.      Przetrzymywanie książek przez czytelników skutkuje punktami ujemnymi przy ocenie zachowania zgodnie z Regulaminem Wewnątrzszkolnego Oceniania Zachowania Ucznia w LO im. B. Prusa w Skierniewicach.
6.      Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem; w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, należy odkupić tę samą książkę lub inną o tej samej wartości, wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
7.      Korzystający z czytelni/Internetu zapisuje swoje imię i nazwisko w wyznaczonym zeszycie.
8.      Wypożyczone książki powinny być zwrócone do wyznaczonego dnia czerwca każdego roku szkolnego. Po uzgodnieniu czytelnik może wypożyczyć zbiory na okres wakacji.
9.      Komputery w Internetowym centrum informacji multimedialnej służą celom dydaktycznym.
10. Czytelnicy mogą korzystać nieodpłatnie z zasobów Internetu, według określonych zasad:
a)     z Internetu mogą korzystać uczniowie, którzy nie mają zajęć lekcyjnych, po wpisaniu się do zeszytu,
b)      pierwszeństwo korzystania mają czytelnicy, którzy poszukują informacji,
c)     z jednego stanowiska komputerowego mogą korzystać maksymalnie dwie osoby.
11. Uczniowie, którzy nie stosują się do powyższego regulaminu, mogą być na stałe lub czasowo pozbawieni korzystania z biblioteki.
12. Uczniowie i nauczyciele, którzy kończą naukę lub pracę w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa są zobowiązani do rozliczenia się z biblioteką.