KonkursyRegulamin konkursu na logo upamiętniające rok 2016 rokiem H. Sienkiewicza

Organizator konkursu:

1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo jest biblioteka szkolna.

2. Regulamin konkursu jest dostępny na stronach internetowych szkoły oraz biblioteki szkolnej.Cel i przedmiot konkursu:

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla upamiętnienia roku 2016 jako roku Henryka Sienkiewicza.

2. Pośrednim celem konkursu jest formowanie wrażliwości estetycznej, artystycznej oraz rozwijanie kreatywności uczniów.

3. Logo będzie wykorzystywane przez szkołę do celów identyfikacyjnych, informacyjnych i promocyjnych międzyprzedmiotowego projektu o H. Sienkiewiczu.

4. Konkurs trwa od dnia 17 października 2016 r. do 18 listopada 2016 r.Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie naszej szkoły.

2. Projekty zgłaszane do konkursu muszą być pracami indywidualnymi i autorskimi. W przypadku uznania pracy za plagiat uczestnik zostaje zdyskwalifikowany.

3. Każdy uczestnik może zgłosić do 2 prac konkursowych.

4. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do wszechstronnego wykorzystania (jpg., 2Mpix).

5. Prace konkursowe należy składać na płycie CD/DVD do dnia 18 listopada 2016 r. do biblioteki szkolnej podpisane imieniem i nazwiskiem autora.

6. Uczestnicy, którzy zdobędą 1., 2. i 3. miejsce, otrzymają cząstkową ocenę celującą z informatyki.ZAPRASZAMY


Konkurs fotograficzny  „Moja biblioteka”

Biblioteka Szkolna zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym, organizowanym przez Bibliotekę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach oraz Bibliotekę Pedagogiczną w Skierniewicach.
Celem konkursu jest:
- upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki,
- popularyzacja czytelnictwa i książki.
Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe.

Więcej informacji w Bibliotece Szkolnej. Zapraszamy.

Świąteczny konkurs na ozdobę bożonarodzeniową
Konkurs "Książki naszych marzeń"

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie "Książki naszych marzeń", organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Więcej informacji w zakładce "Aktualności" na stronie szkoły oraz w bibliotece szkolnej. Zapraszamy.Prace uczniów przygotowane na jesienny konkurs plastyczny.

Natalia Klimczyk - I miejsce

Kasia Kozłowska 3e - II miejsce
Natalia Żurawska 1d - III miejsce

Emilia Jędrzejewska 1b - wyróżnienie Pozostałe prace uczestników
Regulamin konkursu „Piękna Polszczyzna”
  1. Konkurs jest zorganizowany dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skierniewicach.
  2. Zgłoszenia uczniów przyjmowane są przez nauczycieli polonistów do dn. 24 października br. 
  3. Termin konkursu przewidziany jest na dn. 30 października br. na piątej godzinie lekcyjnej (aula).
  4.  Konkurs polega na rozwiązaniu testu.
  5.  Za prawidłowe rozwiązanie testu można otrzymać maksymalnie 30 pkt.
  6.  W konkursie można uzyskać pierwsze, drugie lub trzecie miejsce. O zdobyciu danego miejsca decyduje ilość zdobytych punktów z testu. 
  7. Dla zwycięzców (1-3 miejsce) przewidywane są dyplomy. Uczniowie, którzy otrzymają z testu co najmniej 25 pkt.,  otrzymają ocenę bardzo dobrą z języka polskiego.
  8.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dn. 12 listopada br. na stronie internetowej szkoły.

Prace uczniów, które wygrały świąteczny konkurs plastyczny.

Natalia Belina 2b - bombka papierowa - II miejsce
Monika Pluta 1b - szopka z makaronu - I miejsce ex aequo
Karolina Trębska 1b - pudełko "niespodzianka" z pozytywką i światełkiem - I miejsce


Zapraszamy uczniów klas trzecich do udziału w konkursie z okazji 75-lecia Ferdydurke.

Regulamin konkursu o Ferdydurke

1.      Konkurs jest zorganizowany dla uczniów klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skierniewicach.

2.      Zgłoszenia uczniów przyjmowane są przez nauczycieli polonistów do dn. 31 października br.

3.      Termin konkursu zostanie podany dn. 29 października br. na stronie internetowej szkoły.

4.      Konkurs polega na rozwiązaniu testu ze znajomości treści.

5.      Za prawidłowe rozwiązanie testu można otrzymać maksymalnie 30 pkt.

6.      W konkursie można uzyskać pierwsze, drugie lub trzecie miejsce. O zdobyciu danego miejsca decyduje ilość zdobytych punktów z testu.

7.      Dla zwycięzców (1-3 miejsce) przewidywane są nagrody książkowe. Uczniowie, którzy otrzymają z testu co najmniej 25 pkt.,  otrzymają ocenę bardzo dobrą z języka polskiego.

8.      Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dn. 12 listopada br. na stronie internetowej szkoły.

Serdecznie zapraszamy uczniów klas trzecich:
Agnieszka Sikorska-Barska,
Ewa Sikorska-Noori,
Anna Lelonkiewicz-Kubik,
Monika Stachów