O naszej bibliotece


Biblioteka Szkolna zaprasza w następujących godzinach:

 Poniedziałek 8:00-14:30
Wtorek 8:00-14:00
Środa 8:00-14:30
Czwartek 8:00-15:00
Piątek 8:00-14:00
Informacje o Bibliotece Szkolnej i Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej
Nauczyciele bibliotekarze:
mgr Agnieszka Sikorska-Barska
mgr Ewa Sikorska-Noori
Pomieszczenie:
Biblioteka Szkolna i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej znajduje się w podziemiach budynku Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa. Składają się z trzech pomieszczeń:
·         informatorium - to miejsce, gdzie każdy czytelnik biblioteki może prosić o radę, w jaki sposób szukać potrzebnych materiałów lub informacji na dany temat oraz jak się poruszać po bibliotece. Nauczyciele-bibliotekarze ustalają razem z czytelnikiem w jaki sposób wyszukać odpowiednie informacje, wskazują odpowiednie źródła informacji oraz pomagają w opracowaniu wyszukanych materiałów; w informatorium znajdują się cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, z których mogą korzystać czytelnicy biblioteki.
·         czytelnia – jest miejscem, w którym uczeń może samodzielnie lub w grupie korzystać z zasobów księgozbioru podręcznego, przygotować się do lekcji, sprawdzianów, odpocząć w towarzystwie miłej lektury; księgozbiór podręczny jest sklasyfikowany i uporządkowany według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej czyli UKD.
·         magazyn książek – w tym pomieszczeniu zgromadzona jest literatura piękna – polska i obca oraz zbiór książek wydanych przed 1945 rokiem.
Do informatorium i czytelni wszyscy czytelnicy mają swobodny dostęp, natomiast do magazynu książek mają dostęp tylko nauczyciele-bibliotekarze.
Zbiory biblioteki:
Gromadzony księgozbiór uwzględnia potrzeby czytelników, typ szkoły i poziom kształcenia. Zasoby biblioteki szkolnej to w głównej mierze literatura piękna – klasyka literatury polskiej i obcej, literatura pedagogiczna, popularnonaukowa, wydawnictwa informacyjne, filmy, programy komputerowe i czasopisma.


Historia biblioteki szkolnej Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach
Grono nauczycielskie pod nadzorem dyrektora Wójcika organizowało wieczorki dyskusyjne, kółka samokształceniowe oraz odczyty dla społeczeństwa, przyczyniając się do rozwoju czytelnictwa, a tym samym tworząc zaczątki biblioteki szkolnej. Nawiązując do tego faktu zjazd byłych wychowanków Szkoły Realnej, który odbył się w kwietniu 1922 roku ufundował biblioteczkę i ofiarował ją ówczesnemu już państwowemu gimnazjum. Od 1 września 1928 roku stanowisko dyrektora objął Stanisław Kaczyński. W okresie pracy dyrektora Kaczyńskiego nastąpiły liczne inwestycje i zmiany oraz powstawały koła naukowe i sportowe. Działała w tym okresie również prowadzona przez uczniów świetlica i czytelnia.W okresie drugiej wojny światowej dominowało tajne nauczanie. Uczniowie korzystali z podręczników swoich starszych kolegów, a dzieł literatury polskiej z zakresu lektury obowiązkowej i uzupełniającej dostarczała Powiatowa Komisja Oświaty i Kultury.W "Jedniodniówce" wydanej z okazji III Zjazdu Wychowawców, Absolwentów i Wychowanków Szkół Średnich Ogólnokształcących w Skierniewicach w 1980 roku czytamy, że bibliotekę prowadziła będąc na emeryturze Pani Przełożona Janina Twarowska. Pełniła funkcję dyrektorki szkoły do listopada 1948 roku.

W kronice szkolnej istnieje zapis z dnia 11 października 1949 roku opisujący otwarcie biblioteki szkolnej: ” Dziś na dużej przerwie zebrałyśmy się na korytarzu, żeby dowiedzieć się o fakcie bardzo ważnym dla nas, a mianowicie, że została otwarta nasza szkolna biblioteka. Pani prof. Twarowska w kilku słowach powiedziała o znaczeniu biblioteki i książki w naszym życiu i zachęcała do korzystania z niej.”Od 1 września 1950 r. nastąpiło połączenie szkoły męskiej i żeńskiej w jedną Koedukacyjną Szkołę Ogólnokształcącą stopnia licealnego. Z charakterystyki dotyczącej działalności Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w latach 1970-1980 możemy przeczytać o bibliotece szkolnej: „Do bazy naukowej jaką szkoła posiada zaliczyć należy także szkolną bibliotekę, która zajmuje obecnie dwa pomieszczenia, a stan posiadania księgozbioru wzrósł z 15 469 woluminów w 1972 r. do 19 752 w 1978 r. Biblioteka jest dobrze zaopatrzona w lekturę podstawową, uzupełniającą oraz opracowania naukowe z przedmiotów humanistycznych, przyrodniczych i matematyczno-fizycznych. Od lat gromadzony księgozbiór posiada wiele cennych książek wydanych w końcu XIX i na początku XX wieku." "Opiekunką" księgozbioru ( tak określa to "Jedniodniówka" z 1980 r.) była mgr Marta Niewieczerzał (nauczycielka języka polskiego w latach 1963-1983 (przyp. autora).
W "Jedniodniówce" z 1999 r. na temat biblioteki widnieje zapis: "Na potrzeby biblioteki zaadoptowano część korytarza i pomieszczenie ( na pierwszym piętrze w starej części budynku (przyp. autora), które kiedyś stanowiło pokój mieszkalny dla nauczycieli, potem przebudowano na izbę pamięci i tradycji szkoły, a teraz pełni funkcję czytelni i klasy." W roku szkolnym 2001/2002 biblioteka szkolna zmieniła ponownie lokum. Wydzielone, wyremontowane oraz wyposażone zostały pomieszczenia biblioteczne, które do chwili obecnej obejmują trzy części: magazyn książek, czytelnia popularnonaukowa, wypożyczalnia z czytelnią internetową. Utworzenie nowoczesnej biblioteki oraz szkolnego centrum informacji wpływa na zwiększenie aktywności czytelniczej. W bibliotece wydzielone jest miejsce na materiały dotyczące historii szkoły i archiwum fotograficzne. Biblioteka z centrum informacji jest częstym miejsce odwiedzanym przez uczniów i nauczycieli. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły poprzez uczestnictwo w organizowaniu różnych imprez, wystaw, konkursów i pokazów podczas szkolnych uroczystości jak: Prusówka, Festiwal Nauki, Dni otwarte itp.
 
 Nauczyciele bibliotekarze zatrudnieni w bibliotece szkolnej Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach (chronologicznie według rozpoczęcia pracy):

Nazwisko i imię
Lata pracy w szkole
Stanowisko
Twarowska Janina
1919-1965
jęz. pol., w bibliotece na emeryturze
Lachowska Wiesława
(1952-1984
wych. fiz., bibliotekarz
Niewieczerzał Marta
(1963-1983
jęz. pol., w bibliotece na emeryturze
Gachewicz Danuta
1964-1966
bibliotekarz
Bednarska Mariola
1981-2001
jęz. łac., bibliotekarz
Zawadzka Halina
1983-1987
bibliotekarz
Mońko Maria
1983-1990
jęz. pol., bibliotekarz
Petrykowska Danuta
1986-1991
jęz. pol., bibliotekarz
Karolewska Irena
1987-1998
bibliotekarz
Krasnodębska Grażyna
1988-2001
bibliotekarz
Kaźmierczak Zofia
1989-1996
jęz. ang., bibliotekarz
Cimanowska Jolanta
2001- 2002
bibliotekarz
Pietryka Agnieszka
2001- 2004
bibliotekarz
Sikorska - Barska Agnieszka
2001 - nadal
biologia, bibliotekarz
Burzyńska Elżbieta
2004 - 2007
bibliotekarz
Chęcielewska Agnieszka
2007 - 2008
jęz. pol., bibliotekarz
Gągorowska Urszula
2009 -2010
bibliotekarz
Sikorska - Noori Ewa
2010 - nadal
bibliotekarz, biologia